top of page

Devamsızlık Durumunda İşten ÇıkarmaUyuşmazlık durumunda iş sözleşmesinin fesih edilebilmesi için


1- Fesheden taraf haklı bir nedenin varlığını ispatlaması

2- Feshin diğer tarafa bildirilmesi gerekir.


Devamsızlık: İşçinin izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda üç işgünü işe gelmememesi durumudur. Bu durumda iş sözleşmesi feshedilebilecektir. 


İşveren için tanınmış olan fesih yetkisi bu çeşit davranışta bulunduğunu öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.Fesih yapmadan önce mutlaka;


1- İşçinin devamsızlık yaptığı tarihten itibaren mutlaka her gün ayrı ayrı devamsızlık tutanağı düzenlenmelidir. (tutanakta 3 kişi şahit gösterilmeli)

2- İşçinin adresine noterden ihtarname gönderilerek savunması talep edilmeli ve savunmasını yapabilmesi için 3 gün süre verilmelidir.

3- ihtarnamenin tebliğ edilmesinden sonra (noterden bilgi alınır) yine noterden iş sözleşmesinin feshine dair ihtarname gönderilmelidir.

4- işçinin devamsızlık tutanakları muhafaza edilmeli SGK bildirminde Eksik gün gerekçesi olarak da “15 Devamsızlık” kodu seçilmelidir.

5- Aylık prim ve hizmet belgesinde, hem de işten ayrılış bildirgesinde çıkış nedeni olarak “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu seçilmelidir.


İş sözleşmesi bu şekilde işçinin devamsızlığının tespiti ve usulune uygun şekilde işçinin gelmeme nedeninin işverence araştırılması ve haklı bir nedenin olmadığının anlaşılması halinde feshedilirse kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmeyecektir.


Bu durumda işçinin kullanmadığı yıllık izinlerin ücreti ile ücret alacaklarının ise ödenmesi gerekecektir.


Örnek çıkış günü hesaplama: İşçiye gönderilen ihtarnamede 3 gün savunma süresi verilmesi ve ihtarnamenin de 20.10.2018 tarihinde işçiye tebliğ edilmesi durumunda çıkış tarihi (20+3=) 23.10.2018 tarihi olmalıdır.


162 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page