top of page

e-Faturaya geçmek zorunda mıyım ?


e-Faturaya geçmek zorunda mıyım ?

Kimler e faturaya geçmek zorunda ?

e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunda mıyım ?

e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunda mıyım ?


e-Fatura geçiş zorunluluğu:

 • 2018 yılında brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2020 itibariyle,

 • 2018 yıllarında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 itibariyle,

 • 2019 yıllarında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 itibariyle,

 • 2020 yılı ve sonrasında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren (2020 için 01.07.2021) e fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Arşiv geçiş zorunluluğu:

 • 01.01.2020 itibariyle e-Fatura mükellefleri eArşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv uygulamasına dahil olmasa bile 01.01.2020 itibariyle

 • Vergi mükellefilerine düzenlenen vergiler dahil *5.000 TL ve üzeri faturalar ile

 • Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil *30.000 TL ve üzeri faturalar 


Gib fatura düzenleme portalı üzerinden kesilecektir. (portalı merak edenler için test linki https://earsivportaltest.efatura.gov.tr/login.jsp )


*faturalar aynı gün içerisinde bölünemez. Aynı gün içerisinde birden fazla fatura ile aynı alıcıya kestiğiniz faturalarda bu kapsamda değerlendirilir. 

e-İrsaliye geçiş zorunluluğu

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

e-İrsaliyeye zorunluluğu bazı sektörler için özellik arzetmektedir.


 

Ayrıca;


e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları

 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapanlar ve komisyoncular 01.01.2020 itibariyle

 • e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorundadır.

e-Fatura sistemine dahil olan mükellefler çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında 

 • e-Mistahsil Makbuzu düzenlemek zorundadır

Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan lisans alan tüm mükellefler 

 • e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükellefler sistem kapsamındaki malların sevkinde

 • e-İrsaliye kullanmak zorundadır.

Demir Çelik, Madencilik sektöründe ithalat, ihracat, imalat, faaliyetlerinde bulunanlar

 • e-İrsaliye kullanmak zorundadır.


 

İsteğe bağlı olarak elektronik ortamda düzenlenebilecek diğer belgeler;


Sigorta emeklilik ve reasürans şirketleri

 • Sigorta poliçeleri, Sigorta Komisyon Gider Belgelerini,

Bankalar

 • Dekont Belgesini

Döviz Müesseseleri

 • Döviz Alım Satım belgelerini

Tüm Mükellefler tarafından düzenlenen

 • Gider Pusulası Belgesi ( e fatura uygulamasına dahil olmak şartıyla)

elektronik ortamda düzenleyebilecektir.

 


Daha detaylı bilgi için;

339 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page