top of page

Anonim Şirket Kurmak, Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

Anonim Şirket Kurmak, Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

c-Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

En az 1 ortak ile kurulabilen anonim şirket için minimum 50.000 TL sermayeye ihtiyacınız var. ​Anonim şirket özelikle şirket sahipleri ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri arasındaki yetki ve sorumlulukları belirleme, şirket pay devirlerinin kolay olması ve prestij gibi nedenlerle tercih edilmektedir. 

1.Gün

1-Mersisten ana sözleşmenin yapılması

 https://mersis.gtb.gov.tr  Mersis’e girilerek şirket ana sözleşmesi oluşturulur. Şirket kuruluşu için Ana sözleşme tamamlandıktan sonra Mersisten potansiyel vergi numarası alınır. 

2-Ticaret odası için başvuru evraklarının hazırlanması

http://www.ito.org.tr/wps/portal/ticaret-sicil?initView=true adresinden gerekli evrakları indirerek doldurmalısınız. 

Tek kişilik, ortağı dışında yönetim kurulu üyesi olmayan anonim şirket için;

a-dilekçe

b-Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi

3-Mersis Başvurusunu Onaylama 

Tüm belgeler hazırlanıp kontrol edildikten sonra kuruluş başvurusu onaya gönderilerek Mersis başvuru talep numarası alınır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta başvurunuz ticaret sicili tarafından reddedilebilir. Bu durumda red gerekçesi okunarak Mersis üzerinden gerekli düzenleme yapılarak tekrar onaya gönderilmesi gerekecektir. 

4-Ticaret Odasından Randevu Alma

Randevunuzu sabah saatlerine almanızı öneririm. 

Bu linkten randevu alabilirsiniz. http://www.ito.org.tr/wps/portal/ticaret-sicil?initView=true

2.gün

5-Ana sözleşmenin onaylanması

Randevuda belirtilen gün ve saatte ticaret odasına gidilerek şirket ana sözleşmesi sicil memuru tarafından yazdırılarak ortaklara imzalatılır. Ana sözleşme teslim alınır. 

6-Bankada Sermaye Blokesi

Ticaret odasından alınan ana sözleşme ve Mersisten 1.adımda temin edilen potansiyel vergi numarası ile bankanıza giderek sermayenizin minimum 1/4ü kadar tutar anonim şirket kuruluşu için bloke edilir. 

Bankadan imzalı dekont ve bloke yazısı alınır 

7-Tescil Başvurusu

Şirket kurmak için 5.adımda hazırlanana ana sözleşme ve beraberinde götürdüğünüz evraklar ile bankada hazırlanan dekont ve bloke yazısını alarak tescil için ticaret odasına başvuru yapılır. Tescil harçları ödenir. 

3.Gün

8-Tescilin Tamamlanması

Şirket kurma işleminizin gerçekleştiği, şirketinizin tescil olduğu size e posta ile bildirilir. Bu durumu Mersis üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Bu aşamada ticaret odasına giderek sicil tasdiknamesi, şirketin tescilli ana sözleşmesi ve yasal defterlerini teslim alırsınız. 

9-İmza Sirküleri (Noter)

8.Adımda teslim aldığınız sicil tasdiknamesi ve ana sözleşme ile herhangi bir notere giderek imza sirkülerinizi yaptırırsınız. Bu aşamada mali müşavirinize muhasebeciler için vekaletname de veriniz. 

 

10-Vergi Levhası

İnternet vergi dairesinden https://intvrg.gib.gov.tr  vergi levhanızı oluşturup indirebilirsiniz. İnternet vergi dairesine giriş yapmak için interaktif vergi dairesinde kullandığız şifreleri kullanabilirsiniz parola yerine "maliye" yazarak giriş yapabilirsiniz. 

11-Mali Mühür Başvurusu ve e-fatura Süreci

Günümüzde yeni bir şirket kurup hala matbu (kağıt) fatura ile uğraşmak istemeyeceğinisiz düşünüyoruz. Bu nedenle e-fatura başvurusu yapabilmek için mali mühüre ihtiyacınız var. Daha detaylı bilgi için e-fatura başvurusu nasıl yapılır ? yazımıza göz atabilirsiniz.

Mali mühür ödemesi yapıldıktan 4-7 iş günü içerisinde kurye ile işletme merkezinize gönderilir.

12-Bankadaki Blokenin Çözülmesi

Bankanıza şirket tescil evrakları, vergi levhası ve imza sirkülerini beyan ederek hesabınızdaki bloke kaldırılır.

 

13-Kira Kontratı

Şirket ünvanınız tescil edildiği ve vergi numaranız belirlendiği için kira kontratınızı yapabilirsiniz.

14-Yoklama

Ticaret odasında tescil işlemi tamamlanmasını takip eden bir iki gün içinde "Bildiriminize ilişkin yoklama işlemi xx/xx/xxxx tarihinde gün içerisinde yapılacaktır. Yoklama sırasında yetkili kişilerin adreste bulunması rica olunur." Şekilinde bir SMS alacaksınız. SMS de bildirilen tarihde işletme merkezinde bulunup yoklamayı beklemeniz gerekmektedir. 

Yoklama esnasında hazır bulunması gereken evraklar;

a-Kimlik

b-Kira Kontratı

c-İmza Sirküleri

15-e-tebligat Başvurusu

"Elektronik tebligat talep bildirimi" evrakı doldurularak imza sirkülerinin aslı ile birlikte vergi dairesine başvurulur. Başvurunun ardından aşağıdaki gibi bir sms almanız gerekir. 

"Değerli mükellefimiz e-tebligat kullanımı için aktivasyon işleminiz gerçekleştirilmiştir."

16-Damga Vergisi

Damga vergisine konu olan evrakların düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine bildirimi yapılarak ödenmesi gerekmektedir. Anonim şirketlerde damga vergisi beyannamesi mali müşaviriniz tarafından elektronik ortamda verileceğinden ayrıca kağıt ortamında vergi dairesine bildirim yapılmaz.

17-Mali Mühürün Teslim Alınması Ve E-Fatura Başvurusu

Mali mühürün tarafınıza ulaşması ile e-fatura başvurunuzu yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için e-fatura başvurusu nasıl yapılır yazımızı okuyun.

18-E-Fatura başvurusundan bir gün sonra fatura kesmeye başlayabilirsiniz. 

bottom of page