top of page

Genç Girişimcilere Kazanç ve 4B(Bağkur) İstisnası
İlk defa işyeri açan, 29 yaşını doldurmamış kişilerin işe başladıkları yıl dahil 3 yıl boyunca kazançlarının 75.000 TL ye kadar olan kısmı gelir vergisinden muaftır.


Buna göre; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.


1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2. Kendi işinde bilfiil çalışılmasıveya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.


Mükellef istisnadan faydalansa dahi yıllık beyannameler verilecektir.


Yararlanılacak istisna tutarı  

İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 Türk lirası olarak uygulanacak olup bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez.


4B Bağkur İstisnası


1-Genç girişimci kazanç istisnasından yararlanan

2-işe başlama tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olan

3-01-06-2018 tarihi itibariyle ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin pirimleri 1 yıl süreyle hazinece karşılanır.

Adi ortaklık ve şahıs şirket ortaklarından sadece bir ortak bu hükümlerden yararlanabilir.


Bağkur İstisnası başvuru: SGK ve GİB arasında elektronik sorgulama yapılıncaya kadar, ilgili vergi dairesinden GVK/20.madde kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair alınacak belge ile ilgili SGK müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.


292 seri nolu gelir vergisi genel tebliği


118 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page