top of page

Muhtasar Vergi Nedir (Stopaj) ?


Muhtasar Vergi Nedir (Stopaj) ?

Muhtasar diğer adı ile stopaj beyanname ticarete yeni başlayanlar için en karmaşık vergi. Aslında kesinti demek. Bir örnek ile açıklarsak 20 personeli olan bir şirketiniz olduğunu düşünün. Vergi idaresi tek tek 20 kişinin vergisini beyan edip ödemsini beklemek yerine, personellerinizin vergisini ücretinden keserek topluca vergi dairesine ödemenizi istiyor. Daha pratik ve uygulanabilir olması nedeniyle. Tabi teoride böyle, pratikte nakit akışınızı biraz olumsuz etkiliyor. 


Yeni kuracağınız işletmeniz için Kabaca şu kalemlerden oluşur.

a-Kira (Kdv Mükellefi olmayan kişilerden kiralanan işyerleri için)

b-Personel gelir vergileri

c-Serbest Meslek Makbuzu 

Muhtasar Vergi aylık veya üç aylık dönemlerde beyan edilebilir. Yeni kurulan işletmeniz için genellikle 3 aylık beyannameler tercih edilir. Personel sayınız 10 u geçtiğinde Muhtasarın aylık beyan edilmesi zorunludur. 


Muhtasar Beyanname Nasıl Hesaplanır ?

Yeni kurulan bi işletmede Muhtasar beyanname hesaplarken karşılaşacağınız 3 temel kesinti vardır.


a-Kira Ödemeleri: Brüt kira tutarınızın %20si üzerinden hesaplanır.

Brüt kira = Net kira / (1-0,2)  formülü ile bulunur.

Örneğin aylık net 1.000 TL kira kontratı olan işyeri için;

1.000/(1-0,2)=1.250 TL Brüt kira

1.250X0,20=250 TL  Muhtasar vergisi hesaplanacaktır.


b-Personel Ücret Ödemeleri: Çalışan personeliniz olması durumunda her personelin gelir vergisi tutarından asgari geçim indirimi düşülerek bulunur.Artan Oranlı Vergi Dilimleri Uygunlanır. Stopaj oranı %15, %20, %27 ve %35 olarak farklılık gösterir. Ücret arttıkça vergiside artar. (2018 yılı asgari ücretli bekar bir personel için Asgari Geçi İndirimi düşüldükten sonra 121,96 TL)


c-Serbest Meslek: Muhasebeci veya avukat gibi serbest meslek mensuplarının kestiği serbest meslek makbuzlarında yer alan brüt tutarın %20 si kadar kesinti yapılır. Bu tutar serbest meslek makbuzlarında ayrıca belirtilmektedir.


Muhtasar Beyannamenin Hesaplanması İçin Ne Yapmalıyım ?

Mali müşavirinize kira kontratınızı iletmeli, kirada değişiklik olduğunda bilgi vermelisiniz. Personel ile ilgili bordrolar mali müşaviriniz tarafından hazırlandığı için ayrıca bilgi vermeniz gerekmez. Bordroları kontrol etmeniz yeterlidir. Serbest meslek makbuzlarını KDV hesaplanması için daha önce teslim etmiş olacağınızdan bu belgeler de beyannamenize dahil edilmiş olacaktır. 


Muhtasar Beyanname Nasıl Ödenir ?

Üç aylık muhtasar Nisan-Temmuz-Ekim-Ocak Aylarının 26. Gününe kadar. Aylık muhtasar ise takip eden ayın 26. gününe kadar ödenir. Bu beyannameler ödendikleri ayın 23. gününe kadar mali müşaviriniz tarafından beyan edilir. Ödeme için Mali Müşaviriniz size e-posta ile vergi tahakkukunuzu gönderir. Tahakkuktaki bilgiler ile banka şubenizden, bankanızın İnternet şubesinden veya vergi dairesinden Muhtasar beyannamelerinizi ödeyebilirsiniz.

16.258 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page