top of page

Yabancı Firmalar İçin Uzaktan Çalışma Durumunda Vergilendirme

Güncelleme tarihi: 21 Oca 2022Merkezi yurt dışında olan Türkiye'de temsilciliği bulunmayan bir şirket için Türkiye'de Ücretli çalışma durumu.


Türkiye'de vergi mükellefi olmayan yabancı bir firmada çalışanlar için yurt dışından döviz ile ödenen ücretler için herhangi bir vergilendirme olmayacaktır. Bu istisnadan yararlanabilmek için aşağıdaki şartların tamamını taşıması gerekmektedir.


1- Ücretli* olarak çalışılacak.

2- Ücretler döviz olarak ödenecek.

3- İşveren dar mükellef olacak, Türkiye'de hiçbir şekilde kazanç elde edecek şekilde faaliyeti bulunmayacak.

4- İşverenin yapacağı ödemelerin bu kurumun yurtdışı kazançlarından karşılanacak.

5- İşverenin yaptığı ödemeler için Türkiye'deki muhasebe kayıtlarına gider kaydı yapılmayacak.


Bu şartların sağlanması durumunda Gelir Verisi Kanununun 23/14.ncü Maddesine göre ilgili gelirleriniz vergiden istisna olacaktır.


Ücret Gelirindeki Stopajın Durumu

Bilindiği üzere Türkiye'de işverenlerin yapmış olduğu ücret ödemeleri stopaj kesintisine tabidir. İşverenler ücret gelirinden yapmış oldukları kesintileri vergi dairelerine sorumlu sıfatı ile öderler.


Ancak Türkiye'de işyeri ve faaliyeti olmayan işverenler için vergi mükellefiyeti olmadığından stopaj yoluyla vergilendirme yapılmayacaktır.


Ayrıca yurt dışından sağlayacağınız ücret gelirleriniz için ülkemizde SGK ödemesi yapılmayacağından Türkiye'de emeklilik pirimlerinizin ödenmemiş olacağını da belirtmek isterim.


Kanuni Dayanak:


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 14 üncü bendinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.


09.02.1986 tarih ve 19014 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Kanuni ve İş Merkezi Türkiye'de Olmayan Dar Mükellefiyete Tabi İşverenlerce Hizmet Erbabına Döviz Olarak Ödenen Ücretler" başlıklı 1-c bölümü


Özelgeler:*Ücret: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir."


8.522 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page